Aphelium i peryhelium, co to jest?

Aphelium i peryhelium, co to jest?

Czy wiedzieliście, że na początku lipca Ziemia znajdowała się w największej odległości od Słońca? Co więcej, w styczniu Ziemia znajduje się najbliżej Słońca, biorąc pod uwagę odległości między Słońcem a Ziemią w skali roku. Skąd taka różnica i czy to zjawisko ma jakiś wpływ na życie na naszej planecie? Odpowiedzi znajdziesz w tekście.

Aphelium, czyli największa odległość między Słońcem a Ziemią

Na początku lipca odległość Ziemi do słońca wynosiła 152,1 mln km, czyli około 2,5 mln km dalej niż zwykle. Zjawisko to jest określane jako aphelium i z reguły zawsze występuje w tym samym czasie, między 2 a 6 lipca. Z kolei peryhelium to moment, w którym Ziemia znajduje się najbliżej Słońca i ma to miejsce na początku stycznia, między 1 a 5 dniem miesiąca. Różnica między najbliższą i najdalszą odległością wynosi około 5 mln km.

Dlaczego tak się dzieje? Orbita Ziemi nie jest idealnym okręgiem, stąd w pewnych punktach ta odległość między Słońcem a Ziemią jest różna. W związku z tym, że Ziemia jest w ciągłym ruchu, zjawisko aphelium i peryhelium powtarza się każdego roku.

Czy zjawisko aphelium i peryhelium ma znaczenie dla życia na Ziemi?

Mimo że w lipcu Ziemia znajdowała się w największej odległości od Słońca, uciążliwe upały, jakie towarzyszą nam od początku lipca, sprawiają wrażenie, jakby słońce było tuż obok. Odległość Ziemi od Słońca nie ma znaczenia dla temperatur. Za pogodę na naszej planecie odpowiada kąt nachylenia Ziemi względem słońca. Tak się składa, że w styczniu to nachylenie sprawia, że Ziemia odbiera o połowę mniej energii przesyłanej przez Słońce.