Według naukowców zmiana klimatu dotyka 85% światowej populacji

Według naukowców zmiana klimatu dotyka 85% światowej populacji

Naukowcy z Niemiec przeprowadzili ponad 60 000 badań, których wyniki nie są pocieszające. Zmiany klimatyczne będą się znacznie pogarszać, jeśli ludzkość wkrótce nie podejmie odpowiednich działań. Uważa się, że wzrost temperatury dotknie każdy region planety.

Nowy artykuł z 11 października opublikowany w czasopiśmie Nature Climate Change nieco bardziej wyjaśnia tę kwestię. Poprzez wykorzystywanie najnowszej technologii do analiz, tzw. inteligencji maszynowej, przeprowadzono ponad 60 000 badań związanych ze zmianami klimatu.

Naukowcy z Niemiec szacują, że 85% populacji dotkniętej jest zmianami klimatycznymi wywołanymi przez człowieka. Istnieją przytłaczające dowody na to, że skutki zmian klimatycznych są już obserwowane zarówno w systemach ludzkich, jak i naturalnych. Szacuje się, że możliwe do przypisania skutki antropogeniczne mogą występować na 80% powierzchni lądowej świata, gdzie zamieszkuje 85% populacji.

Konferencja klimatyczna ONZ w Glasgow – COP26

Badania poprzedzają COP26 – konferencję ONZ w sprawie zmian klimatu w Glasgow, która potrwa od 31 października do 12 listopada. COP26 zgromadzi światowych przywódców, w tym prezydenta USA Joe Bidena i premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, w nadziei, że zostaną podjęte nowe zobowiązania w obniżeniu emisji dwutlenku węgla.

Inteligencja maszynowa analizuje zmiany klimatyczne

Inteligencja maszynowa to rodzaj sztucznej inteligencji, która im więcej otrzymuje informacji, tym staje się mądrzejsza. To myślące oprogramowanie oparte na czerpaniu danych z mowy (i tekstu) staje się coraz dokładniejsze, im więcej godzin mowy jest w stanie „usłyszeć”. Zespół naukowców obsługujących inteligencję maszynową miał na celu nie tylko podkreślenie trudnej sytuacji planety w miarę postępowania zmian klimatycznych, ale także wykorzystanie tego oprogramowania do ujawnienia luk w badaniach naukowych.

Naukowcy przekazali oprogramowaniu 2 373 artykuły związane ze zmianami klimatycznymi. Po przeanalizowaniu informacji o zmianach klimatu algorytm zidentyfikował badania, które mogą ukazywać wpływ zmiany klimatu, nawet jeśli wyniki tych badań nie były przypisane do zmian klimatu. Przykładowo, jedno z takich badań obejmowało związek między czasem topnienia śniegu a wzrostem populacji ssaków.

Celem naukowców jest wyszukanie wszystkich potencjalnie istotnych badań związanych ze zmianą klimatu. W tym przypadku są to znacznie ważniejsze niż badania, gdzie związek między wynikami zmian klimatu a wpływającymi na nie konkretnymi czynnikami wykazano z dużą pewnością.